Phim đang chiếu

    {{movie.name}}

    {{movie.startdate | date : 'yyyy'}} {{movie.duration || 0}} phút

    Giá vé

    Thông tin chi tiết

    Địa chỉ: {{cinema.address}}

    Số điện thoại: {{cinema.phone}}