Phim đang chiếu

{{movie.name}}

{{movie.startdate | date : 'yyyy'}} {{movie.duration || 0}} phút

Giá vé

Thông tin chi tiết

Địa chỉ: {{cinema.address}}

Số điện thoại: {{cinema.phone}}