Phim đang chiếu

   {{movie.name}}

   {{movie.startdate | date : 'yyyy'}} {{movie.duration || 0}} phút

   Giá vé

   Thông tin chi tiết

   Địa chỉ: {{cinema.address}}

   Số điện thoại: {{cinema.phone}}