Transcendence

{{item.point || "0" | number : 1}}/10
{{item.totalVotes || "0"}}
 0 phút
25/4/2014

Nội dung phim


Một nhà khoa học đang bị bệnh đã tải tâm trí của mình vào máy tính. Điều này cung cấp cho ông sức mạnh vượt ra ngoài những giấc mơ ngông cuồng nhất của mình, và ngay sau ông trở thành không thể ngăn cản nổi ....

Bài viết liên quan

Phim bạn sẽ thích