DJANGO UNCHAINED

{{item.point || "0" | number : 1}}/10
{{item.totalVotes || "0"}}
 165 phút
15/3/2013

Nội dung phim


Với sự giúp đỡ của một thợ săn tiền thưởng của Đức, một nô lệ giải cứu vợ của mình từ một chủ đồn điền tàn bạo Mississippi....

Hiện đang cập nhật

Hiện đang cập nhật

Bài viết liên quan

Phim bạn sẽ thích