WHAT HAPPENED TO MONDAY? / CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI THỨ HAI?

{{item.point || "6.665555477142334" | number : 1}}/10
{{item.totalVotes || "9"}}
 123 phút
1/9/2017

Nội dung phim


Trong một tương lai không xa, khi mà sự bùng nổ dân số khiến cho các chính phủ đặt ra chính sách bắt buộc mỗi gia đình chỉ được có một con, bảy chị em sống trong một căn hộ ẩn náu sự phát giác của chính phủ. Họ được bà ngoại đặt tên theo 7 ngày trong tuần. Và một hôm kia, Thứ Hai mất tích. Cuộc hành trình tìm người thất lạc bắt đầu.
Phim hợp tác sản xuất giữa Anh, Pháp, Mỹ và Bỉ. 

Noomi RapaceThe Settman Siblings
Glenn CloseNicolette Cayman
Willem DafoeTerrence Settman

Bài viết liên quan

Phim bạn sẽ thích