ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS/ ALICE Ở XỨ SỞ TRONG GƯƠNG

{{item.point || "8.871047973632812" | number : 1}}/10
{{item.totalVotes || "19"}}
 100 phút
12/8/2016

Nội dung phim


Phải lại một lần nữa quay trở lại Wonderland để cứu lấy Mad Hatter. Cùng với những người bạn cũ, Alice phải phá hủy âm mưu đen tối của Chúa tể Thời Gian và đưa Nữ hoàng Đỏ trở lại ngai vàng.

Johnny DeppMad Hatter
Mia WasikowskaAlice Kingsleigh
Anne HathawayWhite Queen
Andrew ScottAddison Bennett

Hiện đang cập nhật

Bài viết liên quan

Phim bạn sẽ thích