Luật Điện Ảnh Mới Có Gì Mới?

So với Luật Điện ảnh 2006 trước đây, Luật Điện ảnh 2022 (có hiệu lực từ ngày 01.01.2023) thay đổi một số điểm nổi bật sau đây:

Phân loại phim:

  • Loại K: Phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ.
  • Loại C: Phim không được phép phổ biến.

Chiếu phim Việt Nam:

  • Phim Việt Nam phải được chiếu trong hệ thống rạp chiếu phim, đặc biệt vào các đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại… theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  • Được ưu tiên chiếu vào khung tời gian từ 18 đến 22 giờ.
  • Tỷ lệ suất chiếu phim Việt Nam: Từ ngày 01.01.2023 đến hết ngày 31.12.2025: ít nhất 15% tổng số suất chiếu trong năm. Từ ngày 01.01.2026: ít nhất 20% tổng số suất chiếu trong năm.

Giờ chiếu phim:

  • Trẻ em dưới 13 tuổi: Kết thúc trước 22 giờ.
  • Trẻ em dưới 16 tuổi: Kết thúc trước 23 giờ.

Ưu đãi giá vé:

  • Người cao tuổi (đủ 60 tuổi trở lên), người có công với cách mạng, trẻ em (dưới 16 tuổi), người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác theo quy định sẽ được giảm ít nhất 20% giá vé.
  • Người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn giá vé, người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu 50% giá vé.

Bài viết liên quan