Thông Báo Ngừng Áp Dụng Voucher WIN

Từ ngày 05.03.2019, Galaxy Cinema chính thức ngừng áp dụng voucher WIN (Voucher được sử dụng khi các Stars mua 01vé 2D và combo 2 trở lên) trên toàn hệ thống rạp.

Theo đó, thông báo này có hiệu lực đối với mọi voucher WIN có và không ghi hạn sử dụng.

Galaxy Cinema xin trân trọng cảm ơn!


Khuyến mãi khác