Cập Nhật Thông Tin G-Star 2019

Để Galaxy Cinema có thể trao thêm nhiều ưu đãi tới các khách hàng thành viên Gstars, từ 14.06-07.07.2019, quý khách hàng vui lòng cập nhật đầy đủ những thông tin cần có như sau:

  • Họ & tên
  • Email
  • Số điện thoại

Lưu ý: Sau 07.07.2019, những tài khoản bị thiếu các thông tin trên sẽ bị khóa vĩnh viễn mà không cần thông báo trước.

Điểm thành viên còn tồn không được quy ra tiền mặt và không có giá trị chuyển nhượng hay sử dụng sau khi tài khoản bị khóa.

Trong mọi trường hợp, quyết định của Galaxy Cinema là quyết định cuối cùng. 

Khuyến mãi khác