Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Ving Rhames
Trang chủ / Diễn viên / Ving Rhames

Ving Rhames

Đang cập nhật

  • Ngày sinh: 12/05/1959
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Mỹ

Hình ảnh

Đang cập nhật

Tiểu sử

Đang cập nhật