Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Trương Tịnh Sơ
Trang chủ / Diễn viên / Trương Tịnh Sơ

Trương Tịnh Sơ

Updating
  • Ngày sinh: 01/02/1982
  • Chiều cao: 170 cm
  • Quốc tịch: Trung Quốc

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

PROJECT GUTENBERG

PROJECT GUTENBERG

Đang cập nhật

ĐIỆP VỤ TUYỆT MẬT 16+

Tiểu sử

Updating