Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Trúc Mây
Trang chủ / Diễn viên / Trúc Mây

Trúc Mây

Updating

  • Ngày sinh: Đang cập nhật
  • Chiều cao: 165 cm
  • Quốc tịch: Việt Nam

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

Tiểu sử

Updating