Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Trọng Khang
Trang chủ / Diễn viên / Trọng Khang

Trọng Khang

Đang cập nhật

  • Ngày sinh: 12/09/2007
  • Chiều cao: 143 cm
  • Quốc tịch: Việt Nam

Hình ảnh

Img Actor
Img Actor
Img Actor
Img Actor

Tiểu sử

Đang cập nhật