Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Trần Khôn
Trang chủ / Diễn viên / Trần Khôn

Trần Khôn

Đang cập nhật.

  • Ngày sinh: 04/02/1976
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Trung Quốc

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

Tiểu sử

Đang cập nhật.