Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Thư Kỳ

Thư Kỳ

Đang cập nhật

  • Ngày sinh: 16/04/1976
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Đài Loan

Hình ảnh

Đang cập nhật

Tiểu sử

Đang cập nhật