Sophia Lillis

  • 1697

Sophia Lillis là một diễn viên trẻ gần đây xuất hiện trong các phim kinh dị 37 (2016), It (2017) và A Midsummer Night's Dream (2014).

Ngày sinh : 1/1/1980

Chiều cao: 0 cm

Quốc tịch: Mỹ

Tiểu sử

Sophia Lillis là một diễn viên trẻ gần đây xuất hiện trong các phim kinh dị 37 (2016), It (2017) và A Midsummer Night's Dream (2014).

Bài viết liên quan