Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Ricky Gervais
Trang chủ / Diễn viên / Ricky Gervais

Ricky Gervais

Updating

  • Ngày sinh: 25/06/1961
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

Tiểu sử

Updating