Quang Minh

  • 1884

Quang Minh là một nghệ sĩ hài nổi tiếng ở hải ngoại.

Ngày sinh : 20/11/1959

Chiều cao: 0 cm

Quốc tịch: Việt Nam

Tiểu sử

Update

Bài viết liên quan