Phi Phụng

  • 4561

đang cập nhật

Ngày sinh : 16/7/1964

Chiều cao: 155 cm

Quốc tịch: Việt Nam

Tiểu sử

đang cập nhật

Bài viết liên quan