Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Phạm Thanh Trúc
Trang chủ / Diễn viên / Phạm Thanh Trúc

Phạm Thanh Trúc

Updating

  • Ngày sinh: Đang cập nhật
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Việt Nam

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

Chồng Người Ta

Chồng Người Ta

Đang cập nhật

Tiểu sử

Updating