Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Neeru Bajwa
Trang chủ / Diễn viên / Neeru Bajwa

Neeru Bajwa

Updating...

  • Ngày sinh: 26/08/1980
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Canada

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

It Lives Inside

It Lives Inside

Đang cập nhật

Tiểu sử

Updating...