Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Naomie Harris
Trang chủ / Diễn viên / Naomie Harris

Naomie Harris

Updating

  • Ngày sinh: 06/09/1976
  • Chiều cao: 173 cm
  • Quốc tịch: Mỹ

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

No Time To Die

No Time To Die

Đang cập nhật

Tiểu sử

Updating