Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Nam Bo Ra

Nam Bo Ra

Updating

  • Ngày sinh: 27/11/1989
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Hàn Quốc

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

The Big Shot

The Big Shot

Đang cập nhật

Tiểu sử

Updating