Martin Freeman

  • 2089

Martin John Christopher Freeman (sinh ngày 8 tháng 9 năm 1971) là nam diễn viên người Anh.

Ngày sinh : 8/9/1971

Chiều cao: 0 cm

Quốc tịch: Anh

Tiểu sử

Martin John Christopher Freeman (sinh ngày 8 tháng 9 năm 1971) là nam diễn viên người Anh.

Bài viết liên quan