Lupita Nyong'o

  • 2777

đang cập nhật

Ngày sinh : 19/8/1980

Chiều cao: 165 cm

Quốc tịch: Mỹ

Tiểu sử

đang cập nhật

Bài viết liên quan