Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Lily James
Trang chủ / Diễn viên / Lily James

Lily James

Đang cập nhật

  • Ngày sinh: 05/04/1989
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Mỹ

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

Tiểu sử

Đang cập nhật