Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Lê Giang

Lê Giang

Updating

  • Ngày sinh: Đang cập nhật
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Việt Nam

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

Chị Chị Em Em 2

Chị Chị Em Em 2

Đang cập nhật

Nhà Bà Nữ

Nhà Bà Nữ

Đang cập nhật

Mến Gái Miền Tây

Mến Gái Miền Tây

Đang cập nhật

Tiểu sử

Updating