Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Kim Jong Soo
Trang chủ / Diễn viên / Kim Jong Soo

Kim Jong Soo

Updating...

  • Ngày sinh: 30/11/1964
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Hàn Quốc

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

Dr.Cheon And Lost Talisman

Dr.Cheon And Lost Talisman

Đang cập nhật

Tiểu sử

Updating...