Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Kim Hyun Soo
Trang chủ / Diễn viên / Kim Hyun Soo

Kim Hyun Soo

Updating

  • Ngày sinh: Đang cập nhật
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Đang cập nhật

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

The Swordsman

The Swordsman

Đang cập nhật

Tiểu sử

Updating