Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Jonathan Rhys Meyers
Trang chủ / Diễn viên / Jonathan Rhys Meyers

Jonathan Rhys Meyers

Updating

  • Ngày sinh: 27/07/1977
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Mỹ

Hình ảnh

Đang cập nhật

Tiểu sử

Updating