Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Hạ Vi

Hạ Vi

Updating

  • Ngày sinh: 26/09/1993
  • Chiều cao: 168 cm
  • Quốc tịch: Việt Nam

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

Tiểu sử

Updating