Gong Yoo

  • 2361

Updating

Ngày sinh : 10/7/1979

Chiều cao: 184 cm

Quốc tịch: Hàn Quốc

Tiểu sử

Updating

Bài viết liên quan