Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Gina Gershon
Trang chủ / Diễn viên / Gina Gershon

Gina Gershon

Updating

  • Ngày sinh: 10/06/1962
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Mỹ

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

Tiểu sử

Updating