Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Gi A Nguyễn
Trang chủ / Diễn viên / Gi A Nguyễn

Gi A Nguyễn

Updating

  • Ngày sinh: Đang cập nhật
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Việt Nam

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

Võ Sinh Đại Chiến

Võ Sinh Đại Chiến

Đang cập nhật

Tiểu sử

Updating