Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Chí Tài

Chí Tài

Đang cập nhật

  • Ngày sinh: 15/08/1958
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Việt Nam

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

Tiểu sử

Đang cập nhật