Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Cát Vi

Cát Vi

  • Ngày sinh: Đang cập nhật
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Đang cập nhật

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

Mặt Trời Con Ở Đâu

Mặt Trời Con Ở Đâu

Đang cập nhật

Bóng Đè

Bóng Đè

Đang cập nhật

Tiểu sử