Bill Skarsgard

  • 1763

Bill Skarsgard là một diễn viên người Thụy Điển. Tên tuổi anh được biết đến gần đây qua hai phim Hemlock Grove (2013) và Atomic Blonde (2017).

Ngày sinh : 9/8/1990

Chiều cao: 0 cm

Quốc tịch: Mỹ

Tiểu sử

Bill Skarsgard là một diễn viên người Thụy Điển. Tên tuổi anh được biết đến gần đây qua hai phim Hemlock Grove (2013) và Atomic Blonde (2017).

Bài viết liên quan