Angela Bassett

  • 2833

Angela Bassett Evelyn Vance (sinh Angela Bassett Evelyn; Tháng Tám 16, 1958) là một nữ diễn viên và đạo diễn phim người Mỹ. 

Ngày sinh : 16/8/1958

Chiều cao: 0 cm

Quốc tịch: Mỹ

Tiểu sử

Cô đã trở nên nổi tiếng với vai trò bộ phim tiểu sử của cô đóng vai nữ thực tế cuộc sống, bao gồm Tina Turner in Love là gì Got để làm với nó, cũng như Betty Shabazz trong Malcolm X và Panther, Rosa Parks trong The Rosa Parks Story, Katherine Jackson trong The Jacksons: Một giấc mơ Mỹ, và Voletta Wallace trong Notorious. Các cựu mang về cho cô một đề cử giải Oscar.

Bài viết liên quan