The Golem

Chúa Quỷ

{{item.point || "5.566678524017334" | number : 1}}/10
{{item.totalVotes || "30"}}
 95 phút
15/3/2019

Nội dung phim


Để cứu sống dân làng Do Thái khỏi dịch bệnh, Hanna đã tạo ra một thực thể lạ dựa trên một thế lực thần bí. Đây cũng chính là nguồn cơn gieo rắc mọi tội ác…

Lịch chiếu

{{cinema.name}}

Hiện chưa cập nhập lịch chiếu