Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Img Movie
QUẢ TIM MÁU

QUẢ TIM MÁU

90 Phút
14/02/2014
Quốc gia:Đang cập nhật
Nhà sản xuất:
  • Early Riser Media Group
Đạo diễn:Đang cập nhật
Diễn viên:

Nội dung phim