Thông tin phim

pa.jpg

Jake - con trai của Stacker Pentecost, liên hợp với Mako Mori để dẫn dắt một thế hệ phi công mới. Đối thủ lúc trước Lambert và hacker 15 tuổI Amara giờ cũng vào đội để chống lại mối đe dọa mới - Kaiju. Xem thêm

Đặt vé ngay  
  • Chọn phim
  • Chọn rạp
  • Chọn ngày
  • Chọn suất