DETECTIVE DEE: THE FOUR HEAVENLY KINGS

ĐỊCH NHÂN KIỆT: TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG

{{item.point || "8.677404403686523" | number : 1}}/10
{{item.totalVotes || "62"}}
 132 phút
17/8/2018

Nội dung phim


Sau khi phá được vụ án Long Vương, Địch Nhân Kiệt được phong làm chưởng quản Đại Lý Tự, trực tiếp trở thành chướng ngại vật ngăn cản con đường thâu tóm quyền lực của Võ Tắc Thiên.

Biết Địch Nhân Kiệt có pháp khí trị rồng Cang Long Giản, người phụ nữ quyền lực này ra lệnh cho Uất Trì Chân Kim triệu tập nhóm dị nhân tìm cách cướp đoạt vật này. Với sự giúp đỡ của y sư Sa Đà Trung, Địch Nhân Kiệt có thể vừa thoát khỏi âm mưu thâm độc kia và phá giải những vụ án bí ẩn trong kinh thành?

Lịch chiếu

{{cinema.name}}

Hiện chưa cập nhập lịch chiếu