Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Img Movie
CAPTAIN AMERICA: NỘI CHIẾN SIÊU ANH HÙNG

CAPTAIN AMERICA: NỘI CHIẾN SIÊU ANH HÙNG

T16
147 Phút
01/01/2018
Quốc gia:Mỹ

Nội dung phim