Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Img Movie
ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS/ ALICE Ở XỨ SỞ TRONG GƯƠNG

ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS/ ALICE Ở XỨ SỞ TRONG GƯƠNG

100 Phút
12/08/2016
Quốc gia:Mỹ
Nhà sản xuất:
  • Disney
Đạo diễn:

Nội dung phim

Phải lại một lần nữa quay trở lại Wonderland để cứu lấy Mad Hatter. Cùng với những người bạn cũ, Alice phải phá hủy âm mưu đen tối của Chúa tể Thời Gian và đưa Nữ hoàng Đỏ trở lại ngai vàng.