ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS/ ALICE Ở XỨ SỞ TRONG GƯƠNG

{{item.point || "8.871047973632812" | number : 1}}/10
{{item.totalVotes || "19"}}
 100 phút

Nội dung phim


Phải lại một lần nữa quay trở lại Wonderland để cứu lấy Mad Hatter. Cùng với những người bạn cũ, Alice phải phá hủy âm mưu đen tối của Chúa tể Thời Gian và đưa Nữ hoàng Đỏ trở lại ngai vàng.

Lịch chiếu

{{cinema.name}}

Hiện chưa cập nhập lịch chiếu