{{item.point || "0" | number : 1}}/10
{{item.totalVotes || "0"}}
 0 phút
1/1/1970

Nội dung phim


Lịch chiếu

{{cinema.name}}

Hiện chưa cập nhập lịch chiếu