Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Yimou Zhang
Trang chủ / Đạo diễn / Yimou Zhang

Yimou Zhang

Updating

  • Ngày sinh: 14/11/1951
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Trung Quốc

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

Tiểu sử

Updating