Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Yamazaki Takashi
Trang chủ / Đạo diễn / Yamazaki Takashi

Yamazaki Takashi

Updating

  • Ngày sinh: Đang cập nhật
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Nhật Bản

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

Stand By Me Doraemon 2

Stand By Me Doraemon 2

Đang cập nhật

Ghost Book

Ghost Book

Đang cập nhật

Tiểu sử

Updating