Logo Galaxy Header flex-none

Tải ứng dụng galaxy Cinema

Tra cứu lịch chiếu và đặt vé siêu nhanh

Xavier Giacometti
Trang chủ / Đạo diễn / Xavier Giacometti

Xavier Giacometti

Tác phẩm tiêu biểu: XDragon Flyz (1996), Yakari (2005) và Yakari, a Spectacular Journey (2020).

  • Ngày sinh: Đang cập nhật
  • Chiều cao: Đang cập nhật
  • Quốc tịch: Pháp

Hình ảnh

Đang cập nhật

Phim đã tham gia

Yakari

Yakari

Đang cập nhật

Tiểu sử

Updating